สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สกลนคร เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางจินดา ก่อบุญ โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป.สกลนคร เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสมศักดิ์ ต้นเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 3
3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายอนุกูล ทองนุ้ย สพป.สกลนคร เขต 3
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายกุลชาติ อุปรี โรงเรียนบ้านนายอ สพป.สกลนคร เขต 3