สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางละมุล รอดขวัญ สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ โรงเรียนสตรีพังงา สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
3 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เหรียญทอง นายศักดิ์เกษม จันคำ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)