สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1