สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
บุคลากรจากส่วนกลาง

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมศักดิ์ เกียรติวนิชวิไล บุคลากรจากส่วนกลาง
2 ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ บุคลากรจากส่วนกลาง