สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 6

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายจันทร์ดี สีทา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครราชสีมา เขต 6
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางจิราพร จันทะรัง โรงเรียนวันครู2502 สพป.นครราชสีมา เขต 6
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นางเพ็ญนิตย์ เมตตา โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป.นครราชสีมา เขต 6