สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางพรณิชา บาร์เบอร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางรุจิกร ญาณโยธิน โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางนฐพร วิชัยเลิศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายประหยัด วรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสุวารี สิงหชัย โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1