สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสุภาพ กันยายน โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4