ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ภาคกลางและภาคตะวันออก

ให้สถานศึกษาในเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 1 และ 2

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคกลางและภาคตะวันออก  

ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารให้ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์  (จำนวน 5 ชุด) ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 พ.ย. 57  นี้

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:49 น.