กำหนดการจัดงาน

กำหนดการจัดงานประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันจันทร์  ที่ 15 ธันวาคม 2557  ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ

download     OBEC AWARDS.docx

วันอังคาร ที่ 09 ธันวาคม 2557 เวลา 15:33 น.