ประชาสัมพันธ์ OBEC AWARDS ระดับชาติ

ประชาสัมพันธ์ !!

กำหนดการ OBEC AWARDS ระดับชาติ

1-5 ม.ค. 58 ตรวจสอบรายชื่อ

6-10 ม.ค. 58 ยืนยัน/แก้ไข

ภายใน 30 ม.ค. 58 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 2 ชุด ถึงเขตเจ้าภาพแต่ละภาค

(โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ)

16 ก.พ. 58 เขตเจ้าภาพนำส่งเอกสารที่จุดประกวด โรงแรม max พระราม 9

17-18 ก.พ.58 กรรมการประเมินเบื้องต้น

19-21 ก.พ. 58 นำเสนอผลงานการประกวดระดับชาติ

วันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09:16 น.