สถานที่ประกวดแข่งขัน

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  (คลิ๊กที่นี่) 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (คลิ๊กที่นี่)
 

วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 15:47 น.