ด่วน แจ้งแก้ไขปฏิทินการจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)

ด่วน !  ตามที่การศึกษาพิเศษได้ลงประกาศปฏิทินการจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
ลงวันอังคารที่  7  ตุลาคม  2557  เวลา  15.33 น.  นั้น  ทางการศึกษาพิเศษได้มีการแก้ไขปฏิทินดังนี้  คลิ๊กที่นี่

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10:14 น.