คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้มีการประกวดผลงานสถานศึกษาและบุคคลในระดับภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและการประเมินผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS)  คลิ๊กที่นี่

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10:28 น.