ประกาศ ด่วนครับ !

ด่วน  !  ประกาศเลื่อนกำหนดการส่งผลงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า
Obec Awards ประจำปี 2557 ระดับภาคเหนือ  ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:10 น.