ผลการประเมินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ระดับภาคเหนือของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:19 น.