สถานที่ประกวดแข่งขัน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  25  จังหวัดแพร่  คลิ๊กที่นี่

วันจันทร์ ที่ 06 ตุลาคม 2557 เวลา 13:34 น.