ปฏิทินการจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประจำปี 2557

ปฏิทินการจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.  (OBEC  AWARD)   ประจำปี  2557
ระดับภาคเหนือ ของสถานศึกษาสังกัด 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   คลิ๊กที่นี่

วันอังคาร ที่ 07 ตุลาคม 2557 เวลา 15:33 น.