ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายพิระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นายราชัน มานะกิจ โรงเรียนริมวัง 2 สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง  
5 นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปาง เขต 1 เหรียญทอง  
6 นายวิทยา ทองโสม โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง  
7 นายดำเนิน ฝั้นถา โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เหรียญทอง  
8 นายวีรพล ธิกะ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ