ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางอรชร ปราจันทร์ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นายทองมี สัญญะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางปิยนี นันทสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ