ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสมปอง ราษี โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสายหยุด ชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางนพรัตน์ เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดหัวดงใต้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นางสาวสุจิตา รัดพัด โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ