ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศุภมาลี มากมี โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นายจตุรวิทย์ สระทองขาว โรงเรียนวัดท่าไม้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นายจงกล เสนา โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป.ลำพูน เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นางเพชริน สงค์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญเงิน  
7 นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก โรงเรียนวัดสันทราย สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ