ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายกีรติ จันทรมณี โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต ๑ สพป.พิจิตร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นายสนั่น วงษ์ดี โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป.ตาก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นายนิคม กีรติวรางกูล โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ