ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวรินรดา ธนวังศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางพจมาน หาญกล้า สพป.สุโขทัย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นายปรีชา ภูลำพา สพป.น่าน เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นายอนันต์ กันนาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ