ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุดาวัลย์ รู้คุณ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางมนัญญา เตมียะ โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางจุรีย์ บัวเข็ม โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
4 นางนงคราญ ใหม่บุญมี โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ