ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางจันทร์ศรี เมืองแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน  
3 นายสมนึก สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
4 นางสาวสุภมาส เรือนชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ