ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจินตนา สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญเงิน  
2 นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด  
3 นางลำพวง ต่างใจ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด  
4 นางปรานอม ศรีวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด  
5 นางสาวสมจิตต์ ทัพเสลา โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ