เกณฑ์และวิธีการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

1. ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม (คลิกที่นี่)

2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม (คลิกที่นี่)

3. ด้านรองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม (คลิกที่นี่) 

4. ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยม (คลิกที่นี่) 

5. ด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม (คลิกที่นี่)

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:48 น.