เปิดลงทะเบียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ เปิดลงทะเบียน ผู้ส่งผลงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 

ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2557   NEW

 

ติดต่อสอบถาม 

นางสาวอุษณา ฤทธิ์ภักดี โทร 087-3924435

นางสาววรารัตน์ ชายบุญแก้ว โทร 081-0945955

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:52 น.