ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง โรงเรียนบ้านคลองแรด สพป.กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
4 นางอมรรัตน์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นายมงคล ยินเจริญ โรงเรียนวัดโคกยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ