ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนันทนัช ศิริแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายมนตรี อารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นายทรงพล อารมณ์เย็น โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ