ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายสีหนาท โชตยาสีหนาท โรงเรียนบ้านทุ่งจูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน  
3 นางปุญณิกา ไกรรักษ์ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป.ตรัง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
4 นายอำนาจ บูลภิบาล โรงเรียนวัดสมอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ