ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชูวิทย์ สิงห์โท สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายองอาจ เทียมกลาง สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
3 นายสมชัย อุมะวรรณ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน  
4 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม