ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
2 นางกนกพร ด้วงคำภา สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายชูชัย ประดับสุข สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นางสมนึก ลิ้มอารีย์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง  
5 นายทศพร จันทร์เนตร สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญทอง  
6 นางอรัญญา วงศ์ดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง  
7 นางกาญจนา บุญเลิศ สพป.สงขลา เขต 2 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม