ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมศักดิ์ ป่าไพร สพป.นครนายก เหรียญทอง  
2 นางสาวฮุสนา เงินเจริญ สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน  
4 นางพัฒนา คำผุย สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง  
5 นายอุบล แก้วปิ่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง  
7 นางอุมาพร ปานโท้ สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหรียญทอง  
8 นางวิริน วันสมสกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ สพป.กระบี่ เหรียญเงิน  
10 นางสุจิน พรหมมาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม