ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธนนันท์ คณะรมย์ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
2 ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
3 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
4 นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
5 นายกิตติเชษฐ์ อักษร สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม