ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก เหรียญทอง  
2 นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง  
3 นางพยุงศรี วังโส โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง  
4 นางวิชุดา ชัยชาญ โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง  
5 นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง  
6 นายสมบัติ ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง  
7 นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญทอง  
8 นายราชัน มานะกิจ โรงเรียนบ้านสันติวัน สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญทอง  
9 นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
10 นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
11 นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง โรงเรียนบ้านคลองแรด สพป.กระบี่ เหรียญทอง  
12 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม