ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายมนู สุโธ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
2 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง  
3 นายวีรพงษ์ คล้ายสอน โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นายชนินทร์ คะอังกุ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง  
6 นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง  
7 นายทองมี สัญญะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง  
8 นางอรชร ปราจันทร์ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง  
10 นายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง  
11 นายสมควร จันทรวงษ์ โรงเรียนวัดยางทอง สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม