ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุวัฒน์ สุขชม โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก เหรียญทอง  
2 นายอนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง  
3 นางบุญมี จันทวีผล โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวติ) สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
4 นายสุริยนต์ กัลยาณี โรงเรียนหนองจานใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง  
5 นายสมศักดิ์ ต้นเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง  
6 นายวัชรพล วิทยากร โรงเรียนร่มเกล้า 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นายจำรัส หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง  
8 นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหรียญทอง  
9 นางสาวสุภาพร ธะนะแสง โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง  
10 นายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง  
11 นายคณิต โอทอง โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่ เหรียญทอง  
12 นางสุคนธ์ สุระกำแหง โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม