ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชูชัย ประทุมขันธ์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง  
2 นางเนตรชนก ชมภูธร โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง  
3 นายตรีชนนท์ แสนอุบล โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
4 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญทอง  
5 นายวิทยา พัฒนเมธาดา โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นายเอกวุฒิ ไกรมาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม