ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนฤภพ ขันทับไทย โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เหรียญทอง  
2 นางมะลิวัน ศรีโคตร โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง  
3 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง  
4 นายเอกชัย บุตรแสนคม โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
5 นายกฤษดา นันทวาสน์ โรงเรียนนาน้อย สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญทอง  
6 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญทอง  
7 นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่) เหรียญทอง  
8 นายไพรัช วงศ์นาถกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม