ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายวิษณุ ผสมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
3 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
4 ดร.อ่างทอง บุญเสริม โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
5 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง  
6 นายสุนทร พลศรี โรงเรียนสังขะ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง  
7 นางสาวจรรยา มโนรส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม