ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง  
2 นางภทรพร สุธาพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
3 นางธนิดา กลั่นศรี โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง  
4 นายสราวุธ พาเสน่ห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญเงิน  
5 ดร.สวัสดิ์ นาปองสี โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง  
7 นางจารุวรรณ ยอดประเสริฐ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหรียญทอง  
8 นางนันทนัช ศิริแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ เหรียญทอง  
9 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง  
10 นายมนตรี อารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม