ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เหรียญทอง  
2 นางอนุกูล มานะวรพงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
3 ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์ โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
5 นายสำเภา วิเศษนคร โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง  
6 นายชัยดำรงค์ เสือหัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) เหรียญทอง  
7 ว่าที่ร้อยตรีนิคม อินเตชะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
8 นายสุรชัย คูณแก้ว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญทอง  
9 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม