ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิรามัย ไอยรานภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
2 นางสาวจีเรียง บุญสม โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
3 นางธนารัตน์ หลาบคำ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
4 นางสราญจิต สรรพาวุธ โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง  
5 นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางกษมาพร เข็มสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง  
7 นางนพรัตน์ เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดหัวดงใต้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง  
8 นางสายหยุด ชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน  
9 นางสมปอง ราษี โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญเงิน  
10 นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง  
11 นางสาวจุฑาดา เครือหงส์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม