ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
2 นางระพีพรรณ ทองพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นายประยูร อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญเงิน  
7 นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ โรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม