ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกอบกุล ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน  
2 นางณภาภัช ภุมภารินทร์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางกันยา โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.อำนาจเจริญ เหรียญเงิน  
4 นางขวัญใจ ใจจง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นางน้ำทิพย์ สมขุนทด โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญเงิน  
6 นางสุรดา เกตน์รัตน์ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2 เหรียญเงิน  
7 นางสาวพยุง จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญเงิน  
8 นางสมหมาย กิจเกียรติ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน  
9 นางนิตยา วิทยผดุง โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม