ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศรัณยา โพธิ์ปาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นางอุไรวรรณ เจือจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
3 นางจิราภรณ์ พละพงศ์ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง  
4 นายวิเชียร สังข์ชาตรี โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหาร ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นายปริพนธ์ กรรณิกา โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง  
6 นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม