ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนันทนา ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน  
2 นายวิวัฒน์ พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญเงิน  
3 นายณัฐพล กำเนิดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
4 นางกรรณิกา สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางสาวมะลิลา แสงภักดี โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางดาราวรรณ แก้วศรีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นางกฤษณา ปราบโรค โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นายไพโรจน์ ธรรมวาโร โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม