ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางไข่มุก สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางวันเพ็ญ รักเสนาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม โรงเรียนบ้านเป้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
4 นางไพ โพธิบุตร โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป.นครพนม เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางอาริษา ตันทอง โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน  
6 นางสาววรรณธิดา เม่งช่วย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม