ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนงลักษณ์ แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก เหรียญทอง  
2 นายสมชาย สีสด โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
3 นายคำรณ มาลาคำ โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
4 นางวงศ์สิริ เถินมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางสุดารัตน์ จิบจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง  
6 นายคำเภา ปาปะสา โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นายอดิพงษ์ กันหมุด โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง  
8 นางรัชนี นิลพันธุ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
9 นางอาเณ เชาวเหม โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม